POLITYKA PRYWATNOŚCI

OCHRONA PRYWATNOŚCI


Traktujemy Twoją prywatność poważnie, a niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, w jaki sposób kitlambert.myshopify.com (łącznie „my”, „nas” lub „nasz”) gromadzi, wykorzystuje, udostępnia i przetwarza Twoje dane.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe to informacje, które można wykorzystać do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe obejmują również dane anonimowe, które są powiązane z informacjami, które można wykorzystać do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe nie obejmują danych, które zostały nieodwracalnie zanonimizowane lub zagregowane, tak że nie mogą już umożliwiać nam, w połączeniu z innymi informacjami lub w inny sposób, Państwa identyfikacji.

Promowanie bezpieczeństwa i ochrony

Przestrzegamy zasad legalności, legalności i przejrzystości, wykorzystujemy i przetwarzamy jak najmniej danych w ograniczonym zakresie celu oraz podejmujemy środki techniczne i administracyjne w celu ochrony bezpieczeństwa danych. Używamy danych osobowych, aby pomóc w weryfikacji kont i aktywności użytkowników, a także w celu promowania bezpieczeństwa, na przykład poprzez monitorowanie oszustw i badanie podejrzanych lub potencjalnie nielegalnych działań lub naruszeń naszych warunków lub zasad. Takie przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa naszych produktów i usług.

Oto opis rodzajów danych osobowych, które możemy gromadzić i jak możemy ich używać:

Jakie dane osobowe zbieramy

Ⅰ. Dane, które podajesz:

Gromadzimy dane osobowe, które podajesz, gdy korzystasz z naszych produktów i usług lub w inny sposób wchodzisz z nami w interakcję, na przykład kiedy tworzysz konto, kontaktujesz się z nami, bierzesz udział w ankiecie online, korzystasz z naszej pomocy online lub czatu online. Jeśli dokonujesz zakupu, zbieramy dane osobowe w związku z zakupem. Dane te obejmują dane dotyczące płatności, takie jak numer karty kredytowej lub debetowej i inne informacje o karcie, a także inne informacje o koncie i uwierzytelnianiu, a także dane do fakturowania, wysyłki i dane kontaktowe.

Ⅱ. Dane dotyczące korzystania z naszych usług i produktów:

Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe, możemy zbierać dane o rodzaju używanego urządzenia, unikalnym identyfikatorze Twojego urządzenia, adresie IP Twojego urządzenia, systemie operacyjnym, typie używanej przeglądarki internetowej, informacje o użytkowaniu, informacje diagnostyczne i informacje o lokalizacji z lub o komputerach, telefonach lub innych urządzeniach, na których instalujesz lub uzyskujesz dostęp do naszych produktów lub usług. Tam, gdzie to możliwe, nasze usługi mogą wykorzystywać GPS, Twój adres IP i inne technologie w celu określenia przybliżonej lokalizacji urządzenia, aby umożliwić nam ulepszanie naszych produktów i usług.

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Ogólnie rzecz biorąc, wykorzystujemy dane osobowe do dostarczania, ulepszania i rozwijania naszych produktów i usług, do komunikowania się z Tobą, oferowania Ci ukierunkowanych reklam i usług oraz do ochrony nas i naszych klientów.

Ⅰ. Dostarczanie, ulepszanie i rozwijanie naszych produktów i usług:

Wykorzystujemy dane osobowe, aby pomóc nam dostarczać, ulepszać i rozwijać nasze produkty, usługi i reklamy. Obejmuje to wykorzystywanie danych osobowych do celów takich jak analiza danych, badania i audyty. Takie przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie, polegającym na oferowaniu Ci produktów i usług oraz w celu zapewnienia ciągłości działania. Jeśli weźmiesz udział w konkursie lub innej promocji, możemy wykorzystać podane przez Ciebie dane osobowe do administrowania tymi programami. Niektóre z tych działań mają dodatkowe zasady, które mogą zawierać dalsze informacje o tym, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, dlatego zachęcamy do uważnego zapoznania się z tymi zasadami przed wzięciem udziału.

Ⅱ. Komunikowanie się z Tobą:

Z zastrzeżeniem Twojej uprzedniej wyraźnej zgody, możemy wykorzystywać dane osobowe do wysyłania Ci komunikatów marketingowych dotyczących naszych własnych produktów i usług, komunikowania się z Tobą na temat Twojego konta lub transakcji oraz informowania Cię o naszych zasadach i warunkach. Jeśli nie chcesz już otrzymywać wiadomości e-mail w celach marketingowych, skontaktuj się z nami, aby zrezygnować. Możemy również wykorzystywać Twoje dane do przetwarzania i odpowiadania na Twoje zapytania, gdy kontaktujesz się z nami. Za Twoją wcześniejszą wyraźną zgodą możemy udostępniać Twoje dane osobowe partnerom zewnętrznym, którzy mogą wysyłać Ci komunikaty marketingowe dotyczące ich produktów i usług. Z zastrzeżeniem Twojej uprzedniej wyraźnej zgody, możemy wykorzystywać dane osobowe w celu spersonalizowania Twojego doświadczenia z naszymi produktami i usługami oraz na stronach internetowych i aplikacjach stron trzecich oraz w celu określenia skuteczności naszych kampanii promocyjnych.

UWAGA: W przypadku jakichkolwiek opisanych powyżej sposobów wykorzystania danych, które wymagają Twojej uprzedniej wyraźnej zgody, pamiętaj, że możesz wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami.

Definicja „plików cookie”

Pliki cookie to małe fragmenty tekstu używane do przechowywania informacji w przeglądarkach internetowych. Pliki cookie są szeroko stosowane do przechowywania i otrzymywania identyfikatorów i innych informacji na komputerach, telefonach i innych urządzeniach. Używamy także innych technologii, w tym danych, które przechowujemy w Twojej przeglądarce lub urządzeniu, identyfikatorów powiązanych z Twoim urządzeniem oraz innego oprogramowania, do podobnych celów. W niniejszym Oświadczeniu dotyczącym plików cookie wszystkie te technologie nazywamy „plikami cookie”.

Korzystanie z plików cookie

Myużywamy plików cookie w celu dostarczania, ochrony i ulepszania naszych produktów i usług, na przykład poprzez personalizowanie treści, oferowanie i mierzenie reklam, zrozumienie zachowań użytkowników i zapewnianie bezpieczniejszych doświadczeń. Należy pamiętać, że określone pliki cookie, których możemy używać, różnią się w zależności od konkretnych witryn i usług, z których korzystasz.

Ujawnienie danych osobowych

Udostępniamy określone dane osobowe partnerom strategicznym, którzy współpracują z nami w celu dostarczania naszych produktów i usług lub pomagają nam sprzedawać klientom. Dane osobowe będą udostępniane przez nas tym firmom wyłącznie w celu dostarczania lub ulepszania naszych produktów, usług i reklam; nie będą udostępniane stronom trzecim do ich własnych celów marketingowych bez Twojej uprzedniej wyraźnej zgody.

Ujawnianie lub przechowywanie, przesyłanie i przetwarzanie danych

Ⅰ. Wypełnienie zobowiązań prawnych:

Ze względu na obowiązujące przepisy Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub kraju, w którym mieszka użytkownik, istnieją lub miały miejsce określone akty prawne i należy spełnić określone zobowiązania prawne. Przetwarzanie danych osobowych mieszkańców EOG --- Jak opisano poniżej, jeśli mieszkasz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), nasze przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie uzasadnione: Zawsze, gdy wymagamy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. będą uzasadnione na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) („RODO”).

Ⅱ. W celu rozsądnego wdrożenia lub stosowania niniejszego artykułu:

Możemy udostępniać dane osobowe wszystkim naszym spółkom stowarzyszonym. W przypadku fuzji, reorganizacji, przejęcia, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, wydzielenia, przeniesienia, sprzedaży lub zbycia całości lub części naszej działalności, w tym w związku z jakimkolwiek upadłością lub podobnym postępowaniem, możemy przenieść wszelkie i wszystkie dane osobowe odpowiedniej stronie trzeciej. Możemy również ujawnić dane osobowe, jeśli w dobrej wierze ustalimy, że ujawnienie jest uzasadnione w celu ochrony naszych praw i skorzystania z dostępnych środków, egzekwowania naszych warunków, badania oszustw lub ochrony naszych operacji lub użytkowników.

Ⅲ. Zgodność z prawem i bezpieczeństwo lub ochrona innych praw

Może być konieczne - na mocy prawa, procesu prawnego, postępowania sądowego i / lub żądań organów publicznych i rządowych w kraju zamieszkania użytkownika lub poza nim - ujawnienie danych osobowych. Możemy również ujawniać dane osobowe, jeśli uznamy, że ze względów bezpieczeństwa narodowego, organów ścigania lub innych kwestii o znaczeniu publicznym ujawnienie jest konieczne lub właściwe.

Dzieci

Nasze produkty i usługi są przeznaczone dla osób dorosłych. W związku z tym świadomie nie gromadzimy, nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy danych od dzieci poniżej 16 roku życia. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe dziecka poniżej 16 roku życia lub równoważnego minimalnego wieku w zależności od jurysdykcji, podejmiemy kroki w celu usunięcia dane tak szybko, jak to możliwe. Prosimy o natychmiastowy kontakt, jeśli dowiesz się, że dziecko poniżej 16 roku życia przekazało nam dane osobowe.

Twoje prawa

Podejmujemy uzasadnione kroki, aby Twoje dane osobowe były dokładne, kompletne i aktualne. Masz prawo dostępu, poprawiania lub usuwania danych osobowych, które zbieramy. Masz również prawo w dowolnym momencie ograniczyć lub sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Masz prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym i standardowym formacie. Możesz wnieść skargę do właściwego organu ochrony danych w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Aby chronić prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, możemy zażądać od Ciebie danych, abyśmy mogli potwierdzić Twoją tożsamość i prawo dostępu do tych danych, a także wyszukać i udostępnić Ci dane osobowe, które przechowujemy. Istnieją przypadki, w których obowiązujące przepisy prawa lub wymogi regulacyjne zezwalają lub wymagają od nas odmowy udostępnienia lub usunięcia niektórych lub wszystkich danych osobowych, które przechowujemy. Możesz skontaktować się z nami, aby skorzystać ze swoich praw. Odpowiemy na Twoją prośbę w rozsądnym terminie, aw każdym razie w mniej niż 30 dni.

Witryny i usługi stron trzecich

Kiedy klient obsługuje łącze do witryny internetowej strony trzeciej, która jest z nami powiązana, nie przyjmujemy żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności za taką politykę ze względu na politykę prywatności strony trzeciej. Nasze witryny internetowe, produkty i usługi mogą zawierać łącza do witryn internetowych, produktów i usług stron trzecich lub możliwość dostępu do nich. Nie odpowiadamy za praktyki w zakresie prywatności stosowane przez te strony trzecie ani za informacje lub treści, które zawierają ich produkty i usługi. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie danych gromadzonych przez nas za pośrednictwem naszych produktów i usług. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności stron trzecich przed przystąpieniem do korzystania z ich witryn internetowych, produktów lub usług.

Bezpieczeństwo, integralność i przechowywanie danych

Stosujemy rozsądne techniczne, administracyjne i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę i pomoc w zapobieganiu nieuprawnionemu dostępowi do danych,i prawidłowo wykorzystywać zebrane przez nas dane. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo.

Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności

Możemy okresowo zmieniać niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności, między innymi w celu dotrzymania kroku nowym technologiom, praktykom branżowym i wymaganiom regulacyjnym. Dalsze korzystanie z naszych produktów i usług po wejściu w życie Oświadczenia o ochronie prywatności oznacza, że akceptujesz zmienione Oświadczenie o ochronie prywatności. Jeśli nie zgadzasz się ze zmienioną wersją „Skontaktuj się z nami”, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z naszych produktów lub usług i skontaktowanie się z nami w celu zamknięcia utworzonego przez siebie konta.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności lub jego realizacji, możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
info@kitlambert.myshopify.com